نوع کنفرانس خود را از لیست برگزینید :
  کارگاه آموزشی فرامینیفرهای آزاد نئوژن
کارگاه آموزشی فرامینیفرهای آزاد نئوژن اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
شنبه 7 اردیبهشت 1392
کارگاه آموزشی فرامینیفرهای آزاد نئوژن
  نانو شيمى
کارگاه آموزشى نانو شيمى اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
دوشنبه 23 مرداد 1391
نانو شيمى
  اولین کارگاه تخصصی معرفی روش چاه پیمایی و دستاوردهای نوین آن در
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور با همکاری شرکت پادیاب تجهیز در نظر دارد اطلاعات بیشتر ...
یکشنبه 5 تیر 1390
اولین کارگاه تخصصی معرفی روش چاه پیمایی و دستاوردهای نوین آن در
  شناسایی چوب‌های فسیل
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
دوشنبه 26 اردیبهشت 1390
شناسایی چوب‌های فسیل
  کاربرد بایو فن‌آوری در علوم زمین
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
شنبه 24 اردیبهشت 1390
کاربرد بایو فن‌آوری در علوم زمین
  نانو ذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته-هسته‌ها (Core-Shells)
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد اطلاعات بیشتر ...
مکان: تهران
شنبه 10 اردیبهشت 1390
نانو ذرات، نانو سنسورها و نانو پوسته-هسته‌ها (Core-Shells)
  دومین کارگاه آموزشى زمين لرزه بم
حسب تقاضای علاقمندان و متخصصان جهت برگزاری مجدد کارگاه آموزشی زمین لرزه بم اطلاعات بیشتر ...
مکان: شهرستان بم
چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390
دومین کارگاه آموزشى زمين لرزه بم
  آموزش GIS و نرم افزار (Arc GIS)
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد اطلاعات بیشتر ...
مکان: کرج
شنبه 11 دى 1389
آموزش GIS و نرم افزار   (Arc GIS)
  آموزش اصول دور سنجى و کاربرد آن
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا اطلاعات بیشتر ...
مکان: کرج
دوشنبه 6 دى 1389
آموزش اصول دور سنجى و کاربرد آن
  آشنايى با روشهاى تجزيه شيميايى و کاربرد آن در علوم زمين
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا اطلاعات بیشتر ...
مکان: کرج
شنبه 4 دى 1389
آشنايى با روشهاى تجزيه شيميايى و کاربرد آن در علوم زمين
1 2 3