مکان: تهران
 
عنوان : معرفى شبکه گسلى فعال زنجان و نقش آن در بررسى‌هاى برآورد خطر زمين لرزه در شمال باخترى ايران
شرح مختصر :
گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسى کشور
 
شرح کامل:
 

معرفى شبکه گسلى فعال زنجان و نقش آن در بررسى‌هاى

برآورد خطر زمين لرزه در شمال باخترى ايران

 

Introducing of Zandjan Active Fault Network (ZAFN) and its role in Seismic Hazard Assessment for NW Iran.

 سخنران : دکتر شهريار سليمانى آزاد

گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسى کشور و دانشگاه Montpellier II فرانسه

 همکاران : دکتر خالد حسامى آذر، Dr. Stephane DOMINGUEZ  ، Dr. Herve PHILIP ، مهندس محمد فروتن ، دکتر مجيد شاه پسند زاده ، RITZ  Dr. Jean Francois  

زمان:  چهارشنبه  19/8/89

ساعت  11:00

 

مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده علوم زمين

 

آدرس: تهران، ميدان آزادى، خيابان معراج