عنوان مقاله

نویسنده

تاریخ ومحل ارائه

گستره و مراحل بررسیهای زیست محیطی در خلال مطالعات فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی

مریم صادق بیگی

-

مطالعات پیش امکان سنجی کارخانه فرآوری کانسنگ اکسیده طلای ارغش

(چشمه زرد)

احمدرضا صیادی، سید محمد سید علیزاده گنجی، رامین دوست محمدی، مریم صادق بیگی

-

بهینه‌ سازی و مقایسه الگوی چالزنی و آتشباری در معادن سنگ آهک سیمان تهران، سیمان شمال، سیمان خوزستان (آبیک) و سیمان مازندران

رامین دوست محمدی، مریم صادق بیگی، قدرت ا… آهنگ

-

برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

مریم صادق بیگی، رامین دوست محمدی، احمد رضا صیادی

-

تحلیل روشهای برآورد هزینه‌های حفاری در مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی

احمد رضا صیادی، مریم صادق بیگی

-

آماده سازی و پردازش نرم افزاری داده های اکتشافی کانسار طلای ارغش جهت مدلسازی

مریم هاشمی

-

نگرشی بر زمین شناسی ناحیه ای و منطقه ای کانسار طلای ارغش-چشمه زرد

لیلی فتح الله پور

-

زهابهای اسیدی معدن و هزینه‌های آن ضمن ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های معدنی

مریم صادق بیگی، رامین دوست محمدی، تقی فضلی خانی

-

پتروگرافی و پتروژنز سنگ­های آذرین نفوذی ترشیری در جنوب­ غرب ندوشن( غرب استان یزد)

فرشته رستمی

33 گردهمایی ملی علوم زمین، 1393

Relationship between vegetation canopy and ed ore-bodies of Iran

شهیندخت ابوالمعالی

کنگره بین المللی علوم زمین، آفریقای جنوبی، 2016

ارتباط پوشش گیاهی با اندیس های معدنی در استان گیلان

شهیندخت ابوالمعالی

دانشگاه لاهیجان، 93

تعیین مدل سه بعدی و تخمین ذخیره کانسارها با استفاده از امکانات نرم افزاری

لیلی فتح اله پور

دانشگاه لاهیجان، 93

کاربرد تکنیک مدلسازی جهت شناسایی کانه زایی مس پورفیری در جنوب غرب استان یزد برگه دهج

فتح اله پور، تقوی

فصلنامه علوم زمین

Petrographic and geochemical study of the porphyry bodies with aview on a sheet kafe-taqstan possible porphyry copper mineralization

محمد معانی جو، تقوی، فتح اله پور

کنگره بین المللی علوم زمین، سازمان زمین شناسی،2014

The application ofGemcom software for Geometric modeling and reserve estimation in small gold deposit of iran

فتح اله پور، هاشمی، فضلی خانی

کنگره بین المللی علوم زمین، ایتالیا، 2004

Geometric modeling & reserve estimation Of Gandi gold deposit using Gemcom software

فتح اله پور

کنگره بین المللی علوم زمین، نروژ، 2008

The application of GIS-based processing & modeling techniques to reconnoiter the mineralization of porphyry copper in the southwest of Yazd province

فتح اله پور

کنگره بین المللی علوم زمین، آفریقای جنوبی، 2016